כותרות אחרונות
Search

ועדת הכספים אישרה את עדכון תעריפי התשלומים לניצולי השואה בשיעור של 2.45%.

 

 

ועדת הכספים אישרה את עדכון תעריפי התשלומים לניצולי השואה בשיעור של 2.45%.

העדכון הנוגע ל-50 אלף ניצולים, כולל 15 אלף ניצולים נזקקים, יתבצע רטרואקטיבית החל מאפריל 2022 בסכום כולל של 143 מיליון ₪.

 

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "נמשיך לפעול למען ניצולי השואה, מצבם היה שונה לחלוטין לפני שנדרשנו לנושא. יועמ"ש הרשות לזכויות ניצולי השואה: "ועדת הכספים מלווה אותנו במשך שנים רבות, בעשור האחרון התקציב של הרשות קפץ מ-2 מיליארד ש"ח ל-5.7 מיליארד ₪".

 

השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: "העשייה למען שורדי השואה הייתה המשימה הכי חשובה ודחופה במשרד לשיווין חברתי, במהלכים הצלחנו להביא למעלה מ-2.5 מיליארד ₪ לשורדי השואה במדינת ישראל.

 

ועדת הכספים הזמנית, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה את עדכון תעריפי התשלומים לניצולי השואה. בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים, ולחוק נכי המלחמה בנאצים' רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעורי התגמולים על פי שני החוקים האמורים. כמו כן, בהתאם לחוק נכי המלחמה בנאצים רשאי שר האוצר לעדכן את שיעורי התגמולים שנקבעו בתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), באישור ועדת הכספים.

 

במסגרת זו, הוגשה לוועדת הכספים בקשת השרה לשיווין חברתי, ובה צוין כי הרשות לזכויות ניצולי השואה ביקשה לעדכן את שיעורי התגמולים הניתנים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים, רטרואקטיבית, החל מה-1 לאפריל 2022 ועד למרץ 2023, בשיעור של 2.45%.

 

בשנים קודמות, בוצע עדכון שיעורי התגמולים בהתאם לשינויים במדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי, בדומה לעדכון המבוצע ביחס לתגמולי נכי צה"ל. ואולם לאור משבר הקורונה, גרם לעיוות במדד ואף להקפאתו. שורדי השואה הוחרדו מההקפאה, ומשרד האוצר הציע החל מהעדכון הקודם, שנערך לגבי תקופות בשנים 2020 ו-2021, לקבוע עדכון בשיעור של 2.45% בהתאם לעליית המדד בשנים 2018-2019, ובאופן דומה לעדכון התגמולים הניתנים לנכי צה"ל.

 

השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: "העשייה למען שורדי השואה הייתה המשימה הכי חשובה ודחופה במשרד לשיווין חברתי, במהלכים הצלחנו להביא למעלה מ-2.5 מיליארד ₪ לשורדי השואה במדינת ישראל. השתדלנו לפעול למען שורדי השואה שמקבלים קצבה שנתית בלבד, ולא קצבה חודשית, שם גם שיעור העוני גבוה במיוחד".

 

עוד הוסיפה השרה: "הצלחנו להכיר בעוד מאות גטאות הנקראים גטאות פתוחים, בהם כאלה שהתחבאו ביערות או בבתים, וסבלו מהרדיפות. כעת אנחנו מעדכנים גם את הקצבה הזו, והסכום המצטבר של ככל הצעדים מגיע למיליארדי שקלים, בדגש על העניים. בכל הנוגע לשורדי שואה אין אופוזיציה ואין קואליציה, מבחינתי זו הייתה הזכות הכי גדולה בעולם, הסטטיסטיקה היא שבכל יום אנחנו נפרדים מ-40 ניצולים וניצולות".

 

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "הוועדה פעלה בכל הכוח לאורך השנים כדי לשפר את מצבם של ניצולי וניצולות השואה, הבאנו לכאן את שגרירי גרמניה והולנד, ומה שקרה במהלך בעקבות כל הצעדים כאן, כל השנים הללו, שמי שקיבל את הרנטה הגרמנית, זה היה הטוב ביותר, היום המצב התהפך, המדינה נותנת בסדרי גודל גדולים, לא מספיק אבל גדולים יותר, כך שההשלמות נעשות לרנטה הגרמנית. אני משבח אותך כשרה שעשית עבודה טובה".

 

גליה מאיר אריכא, יועמ"ש הרשות לזכויות ניצולי השואה: "ועדת הכספים מלווה אותנו במשך שנים רבות, בעשור האחרון התקציב של הרשות קפץ מ-2 מיליארד ש"ח ל-5.7 מיליארד ₪, אני מודה לוועדה, היא משען יציב עבור הרשות".

 

אריכא ציינה עוד כי העדכון הנוכחי כולל 50 אלף ניצולים, כולל 15 אלף נזקקים המקבלים תגמול מוגדל, וכי העלות הכוללת הינה כ-146 מיליון ₪, כולל ההחזר הרטרואקטיבי.

 

מוקדם יותר, אישרה הוועדה הקלות במס ל-131 עמותות.

ההקלות ניתנו לעמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה, זאת במסגרת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (130 עמותות) וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (עמותה 1). בין העמותות שאושרה להן ההטבה: מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, זכויות אזרח, איכות הסביבה וקליטת עלייה. על מנת לקבל אישור ניהול תקין נדרשות העמותות ל-כשנתיים פעילות.

 

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "המדינה הורידה מעצמה אחריות של כל מיני נושאים, כמו אחריות לאחיות בבתי הספר, וכך הגענו למצב שאין אחיות היום בבתי הספר, והעמותות האלה, המגזר השלישי, לוקחות היום את האחריות על נושאים רבים שהמדינה השילה מעצמה".