כותרות אחרונות
Search

שופרסל מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023.

אורי וטרמן מנכ"ל קבוצת "שופרסל" – צילום: אלעד גוטמן

 

"שופרסל" מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023.

הקבוצה מציגה צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות ברבעון הראשון לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

עליה של כ-6.3% בהכנסות ברבעון הראשון שהסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח לעומת כ-3.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

שיפור ברווח התפעולי שהסתכם בכ-151 מיליון ש"ח, המהווים כ-4.1% מההכנסות לעומת כ-102 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווים כ-2.9% מהכנסות הקבוצה

 

גידול ברווח הנקי ברבעון הראשון שזינק בכ-144% לכ-66 מיליון ש"ח לעומת כ-27 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

גידול במכירות המותג הפרטי המשויכות למגזר קמעונאות ברבעון הראשון לשיא של כ-28.4% מסך מכירות קמעונאות המזון לעומת כ-27.6% ברבעון המקביל אשתקד

מרכז השילוח האוטומטי במודיעין, אשר שטחו הכולל הוא כ-43 אלפי מ"ר החל בפעילות מסחרית ראשונית במהלך חודש מרץ 2023.

 

אורי וטרמן מנכ"ל קבוצת "שופרסל" – צילום: אלעד גוטמן

 

איציק אברכהן, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואורי וטרמן, מנכ"ל קבוצת שופרסל: "אנו גאים לסכם רבעון מוצלח שבו הציגה הקבוצה צמיחה ושיפור בכל הפרמטרים התפעוליים בהמשך למהלכים העסקיים שיישמנו בסוף השנה שעברה. השיפור בתוצאות משתקף בגידול בהכנסות תוך התייעלות בהוצאות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון הושפעו משיפור בפעילות הליבה בקמעונאות המזון, גידול בפעילות השוק העסקי ומהכנסת פעילות הסטוק ובין היתר, מעיתוי חג הפסח"

 

מוסיף איציק אברכהן: "הקבוצה ניצבת כיום בעמדת זינוק לאחר שנה לא קלה שבמהלכה נערכנו לקראת אתגרי השוק העתידיים. שופרסל ממשיכה לבסס את מנועי הצמיחה לצד פעילות הליבה בסניפי הרשת תוך מיקוד בשיפור הרווחיות, האצת פיתוח המותג הפרטי אשר הפך להיות אחד המותגים החזקים והפופולאריים בישראל, במובילותה בתחומי הסחר המקוון באמצעות שופרסל אונליין והמשך שיפור השירות וחיזוק נאמנות הלקוחות במועדון. החברה ממשיכה לפעול במגוון תחומי הצמיחה שלה, לרבות תחום שופרסל לעסקים שמצוי בצמיחה משמעותית, רשת, Be רשת הסטוק ופעילות הנדל"ן שמקבלת תנופה. השדרה הניהולית החדשה מחזקת את הקבוצה כמובילת שוק ואנו נמשיך לפעול ולבסס את מעמדנו כחברת קמעונאות המזון הגדולה והמובילה בישראל".

 

הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-3.5 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור של כ-6.3% נובע מהשפעת הגידול בפעילות השוק העסקי (B2B), מאיחוד פעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022, ובין היתר, מעונתיות (בשנת 2023 חל ערב חג הפסח ביום 5 לאפריל לעומת שנת 2022 בה חל ערב חג הפסח ביום 15 לאפריל). המכירות בסניפים זהים בקבוצה גדלו בשיעור של כ-3.8% ובשיעור של כ-4.7% במגזר הקמעונאות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-1 מיליארד ש"ח המהווים כ-27.0% מההכנסות בהשוואה לכ-925 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-26.4% מההכנסות. הגידול נובע בעיקר מעליה במכירות מגזר הקמעונאות ומכניסת פעילות הסטוק אשר נרכשה בחודש אוגוסט 2022.

 

ה-EBITDA לרבעון הסתכם בכ-373 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-316 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומהווים כ-10% מסך הכנסות הקבוצה בהשוואה לכ-9% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-151 מיליון ש"ח המהווים כ-4.1% מהכנסות הקבוצה, בהשוואה לכ-102 מיליון ש"ח, שהיוו כ-2.9% מהכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי משתקף בשלושת מגזרי הפעילות של הקבוצה.

 

בשנת 2022 יישמה החברה תכנית התייעלות במטרה להתמודד עם התחרות העתידית ולשפר את התוצאות הכספיות של החברה.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון צמח בכ-144% והסתכם בכ-66 מיליון ש"ח, המהווים כ-1.8% מההכנסות, בהשוואה לכ-27 מיליון ש"ח שהיוו כ-0.8% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון הראשון הסתכמו בכ-3.45 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-3.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של %7.1 שנבע בעיקרו מגידול בפעילות השוק העסקי (B2B), מאיחוד פעילות הסטוק, ובין היתר, מהשפעת עיתוי החג. המכירות במרכזי השילוח וסניפי שופרסל ברבעון הראשון השנה גדלו ב-5.8% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות גדלו ב-4.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאמור.

 

הכנסות רשת Be הסתכמו ברבעון הראשון בכ-250 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-269 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 7.1% אשר נבע בעיקרו מירידה במכירות מוצרי קורונה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת מכירות מוצרי קורונה, הכנסות המגזר ברבעון הראשון השנה גדלו בכ-9.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

המכירות בחנויות זהות של Be קטנו ב-7.2% בהשוואה לאשתקד. בנטרול השפעת מכירות מוצרי קורונה, המכירות בחנויות זהות של Be גדלו בכ-10.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי של רשת Be ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכם בכ-2 מיליון  ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתחילת השנה מונתה מנכ"לית לרשת Be להובלת אסטרטגיית המשך הצמיחה של הרשת, שיפור הרווחיות וקידומה כשחקן משמעותי בשוק הפארם בישראל. זאת, במקביל למיקוד בסינרגיה של תחום הפארם בקבוצת שופרסל.

 

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון הראשון הסתכמו ב-61 מיליוני ש"ח בהשוואה ל-47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהשפעת רכישת חברת לב המפרץ וכן, מעלית מדד המחירים לצרכן.

 

נכון ליום 31 במרץ 2023, לקבוצה נדל"ן להשקעה בסך של כ-1,381 מיליוני ש"ח לעומת כ-879 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עליה של כ-392 מיליון ש"ח נובעת מרכישת מניות נוספות בחברת לב המפרץ והיתרה נובעת מעליה בשווי ההוגן וכן, מתוספות והשקעות שוטפות.

 

במסגרת אסטרטגיית החברה שלפיה מגזר הנדל"ן ישמש כמנוע צמיחה לצד הפעילות הקמעונאית, החל מה-1.1.23 שופרסל נדל"ן בהובלת אורן הוד, ממוקדת בתחום הנדל"ן המניב, כאשר הנדל"ן הקמעונאי של החברה (היינו, הסניפים שהחברה שוכרת מצדדים שלישיים) מנוהלים בנפרד במסגרת אגף הנכסים של החברה.

 

מכירות מגזר הקמעונאות באמצעות שופרסל אונליין ברבעון הראשון מהוות כ-19.3% מסך המכירות הקמעונאיות, לעומת כ-21.9% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע  מהיחלשות השפעת משבר הקורונה.

 

מרכז השילוח האוטומטי במודיעין, אשר שטחו הכולל הוא כ-43 אלפי מ"ר, החל בפעילות מסחרית ראשונית במהלך חודש מרס 2023.

 

נתח מכירות המותג הפרטי המשויכות למגזר קמעונאות ברבעון הראשון עמד על כ-28.4% מסך מכירות קמעונאות המזון במרכזי השילוח וסניפי שופרסל ומהווה כ-1 מיליארד ש"ח מסך מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-27.6% ברבעון המקביל אשתקד.