כותרות אחרונות
Search

סיכום דו-שבועי של המסחר: 19 – 30 בספטמבר, 2021

 

 

סיכום דו-שבועי של המסחר: 19 – 30 בספטמבר, 2021!

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים. בלט מדד ת"א נפט וגז שזינק ב-10.5% והשלים עלייה של כ-40% מתחילת השנה.

מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

 

גיוסים בשוק המניות:

שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-86 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה בהן 57 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:

חברת הנדל"ן מניב בחו"ל בוליגו גייסה כ-65 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור, וחברת המו"פ טונדו סמראט  צפויה לגייס היום עד כ-16 מיליון שקל מהציבור.

חברת הנדל"ן המניב – אמות, גייסה כ-718 מיליון שקל בהנפקת המניות הגדולה ביותר השנה בשוק המשני.

 

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-20.2%.

מדד ת"א – 90 :  

עלה בשבועיים האחרונים ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-17.4%.

מדד ת"א – 125:

ירד בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-18.6%.

מדד ת"א – SME60:

עלה בשבועיים האחרונים ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-18.3%.

מדד ת"א – נפט וגז:

עלה בשבועיים האחרונים ב-10.5%, ומתחילת השנה עלה ב-39.5%. 

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד בשבועיים האחרונים ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.9%.

מדד תל בונד-60:

עלה בשבועיים האחרונים ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-6.5%.

מדד תל בונד-תשואות שקלי:

נותר ללא שינוי בשבועיים האחרונים, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

 

גיוסים:

הנפקת מניות

חברות חדשות – גיוס בהנפקות ראשוניות (IPOs)

שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-86 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה מתחילת השנה בהן 57 חברות הייטק ושותפויות מו"פ:

  • בוליגו, חברת הנדל"ן השביעית החדשה השנה, גייסה כ-65 מיליון שקל – כ-62 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה (Book Building) למשקיעים מוסדיים, וכ-3 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-319 מיליון שקל לאחר ההנפקה. במכרז לציבור נרשם ביקוש יתר של פי 12.5 מהכמות המוצעת.

החברה עוסקת בארגון עסקאות, רכישה, והקמה של נדל"ן מניב בארה"ב.

  • חברת המו"פ טונדו סמראט  צפויה לגייס היום עד כ-16 מיליון שקל מהציבור, לפי שווי חברה של כ-65 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בייצור ושיווק של בקרי תאורה לניהול ושליטה ביישומי עיר חכמה.
  •  

גיוס בהנפקה ע"י חברה ותיקה:

בשבועיים האחרונים גויסו כ-718 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ע"י חברת הנדל"ן המניב   אמות – בהנפקת המניות הגדולה ביותר השנה בשוק המשני.

 

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

בשבועיים האחרונים לא בוצעו הנפקות לציבור של איגרות חוב ע"י הסקטור העסקי.

 

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר לא ביצע הנפקות של איגרות חוב בתל אביב בשבועיים האחרונים.

 

שונות:

  • מדד המחירים לצרכן:

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% באוגוסט 2021, ובסיכום מתחילת שנת 2021 עלה ב-2.3%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-2.2%.

  • שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית שנייה של אוגוסט 2021:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי ברמה של 6.2% במחצית השנייה של אוגוסט 2021, בדומה למחצית הראשונה של החודש.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-5.3% במחצית הראשונה של אוגוסט 2021 לכ-5.6% במחצית השנייה של אוגוסט 2021.

  • שיעור האבטלה החודשי – אוגוסט 2021:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד עלה מעט מכ-6.2% ביולי 2021, לכ-6.3% באוגוסט 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה אף הוא מכ-5.2% ביולי 2021 לכ-5.5% באוגוסט 2021.

  • שבוע עבודה מקוצר:

בשבועיים שהסתיימו היום היו 6 ימי מסחר, וזאת בעקבות חופשות חגי תשרי שחלו ב-21-20 בספטמבר וב-28-27 בספטמבר.

 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים:          

 

שבועיים

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-1.1%

3.9%

ת"א בנקים-5

-0.9%

40.8%

ת"א-נדל"ן

-0.3%

27.3%

מטבע חוץ:

 

שבועיים

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

0.7%

0.4%

אירו/ שקל

-1.1%

-5.3%