כותרות אחרונות
Search

הסתיים הליך הבוררות בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח.

התקבל פסק בוררות סופי בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח.

במסגרת הליך הבוררות שהחל בשנת 2011 בין המדינה בראשות החשב הכללי, לבין חברת מפעלי ים המלח, הושלמה התחשבנות לגבי תמלוגי העבר והוסדר מנגנון ההתחשבנות והבקרה על התשלומים העתידיים.

סך הכספים שהועברו ויועברו למדינה במסגרת ההליך- כ1.2 מיליארד ש"ח.

 

הליך הבוררות בין המדינה לבין מפעלי ים המלח אשר החל ב-2011, עסק בתמלוגים שעל החברה לשלם למדינה מאז שנת 2000 בגין שימושה במינרלים שהפיקה בים המלח ובאתרים אחרים, שהינם משאבי טבע של המדינה. במספר פסקי דין אשר התקבלו בשנים האחרונות קיבלו הבוררים את עיקר טענות המדינה. 

 

כתוצאה מהחלטות הבוררים לאורך התקופה שילמה החברה למדינה סכום מצטבר של למעלה מ-1.12 מיליארד ₪, ובימים האחרונים סוכם כי תשלם 70 מיליון ₪ נוספים, אשר יביאו את מחלוקות העבר בין הצדדים לכדי סיום. 

 

החלטות עיקריות שהתקבלו במהלך השנים:
1. על החברה לשלם תמלוגים על מוצרי המשך ולא רק בגין מוצרי היסוד.
2. התקבלה עמדת המדינה כי יש לראות את קונצרן כי"ל כגוף כלכלי אחד, ומשכך, מיקומם הגיאוגרפי של מפעלי חברות הקונצרן אינו מעלה ואינו מוריד לעניין חובת תשלום התמלוגים. 

 

בנוסף, סוכם על אופן חישוב התמלוגים בעתיד וזאת לצורך פישוט משמעותי של החישובים ועל מנת למנוע מחלוקות חוזרות ונשנות. 

 

המנגנון שנקבע יאפשר לממשלה לבצע בקרה אודות התשלומים בצורה מיטבית, ויוודא כי המדינה תקבל את התמלוגים להם היא זכאית בהתאם לשטר הזיכיון. 

 

בסעיף נוסף בפשרה, סוכם כי החברה תשלם למדינה החזר של הוצאות המדינה בגין הליך הבוררות, בסך 15 מיליון ₪. 

 

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "אגף החשב הכללי הפגין נחישות ועקביות בניהול המאבק על נכסי הציבור וזכויות המדינה, והצליח להשיב סכומים משמעותיים לקופת המדינה ולהסדיר את העברת התמלוגים בעתיד. במסגרת ניהול התביעה נעזרה המדינה בטובי המומחים ולא חסכה משאבים ומיקוד ניהולי על מנת להחזיר לציבור את חלקו במשאבי הטבע". 

 

המשנה לפרקליט המדינה, אורית קוטב: "תביעת המדינה הינה ביטוי למדיניות האכיפה היזומה בכלים אזרחיים אותה מובילה הפרקליטות האזרחית, במטרה להגן על נכסי המדינה, הקופה הציבורית ועל האינטרס הציבורי. אני מבקשת להודות לכל הפרקליטים, אנשי החשב הכללי והיועצים החיצוניים על העבודה המסורה והמקצועית שהביאה לתוצאה ציבורית ראויה זו".