כותרות אחרונות
Search

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך מפת דרכים למעבר לאוטובוסים ציבוריים ללא פליטות מזהמות.

 

 

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך מפת דרכים למעבר לאוטובוסים ציבוריים ללא פליטות מזהמות.

יישום התוכנית יביא לתועלת משקית של 1.35 מיליארד שקל עד לשנת 2034.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "נוביל להפחתת זיהום האוויר והרעש הנובעים מפעילות האוטובוסים ציבוריים ולשיפור חיי האזרחים"

 

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "נכון להיום, מרבית האוטובוסים בישראל מונעים על-ידי מנוע דיזל, מה שמהווה גורם ישיר למפגעי רעש, זיהום אוויר ואף מהווה זרז למשבר האקלים. על מנת לצמצם השפעות שליליות אלו ולעמוד במחויבויות הבין-לאומיות של ישראל, אני ממשיכה לקדם בממשלה קידום מעבר לשימוש באוטובוסים ללא פליטות, כולל תקצוב של הנושא – במקביל לחיוב החברות לעמוד ביעדים הנדרשים להפסקת השימוש באוטובוסים מונעים בדיזל. כך נוביל להפחתת זיהום האוויר והרעש הנובעים מפעילות האוטובוסים הציבוריים ולשיפור חיי האזרחים"

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך מפת דרכים, המציג את מדיניות המשרד למעבר לרכישה של אוטובוסים עירוניים ללא זיהום עד לשנת 2025. יישום תוכנית זו יוביל לתועלות כלכליות של 1.35 מיליארד שקל למשק בישראל עד לשנת 2034.

 

המעבר לשימוש באוטובוסים לא מזהמים בתחבורה הציבורית בערים יוביל לשיפור ניכר באיכות האוויר במרכזי הערים, לצמצום פליטות גזי החממה ומטרדי הרעש התחבורתי, לצמצום הייבוא של נפט – וזאת לצד הפחתת עלויות משקיות לטווח ארוך.

 

הטכנולוגיה המובילה כיום לאוטובוסים ללא זיהום היא הנעה חשמלית. האוטובוסים החשמליים מתאפיינים בעלות רכישה גבוהה, אך בעלויות תפעול ותחזוקה נמוכות. לכן, קיימת כדאיות לאוטובוסים אלו על פני כל טווח החיים של האוטובוס (כ- 10 שנים). בעתיד, מחיר האוטובוס החשמלי צפוי לרדת אף יותר בזכות הוזלת ייצור הסוללות.

 

כיום התחבורה הציבורית העירונית בישראל מבוססת כמעט באופן בלעדי על אוטובוסים המונעים בדיזל. בהצעה שתעלה השרה להגנת הסביבה, יקבעו יעדים מחייבים לפיהם כל אוטובוס עירוני חדש החל משנת 2025 יהיה ללא פליטות של מזהמים לסביבה.

 

על מנת להשיג יעד זה יידרשו תקצוב רכישת אוטובוסים עירוניים ללא זיהום; קביעת הוראות לציי אוטובוסים הדורשות שילוב אוטובוסים ללא זיהום בשיעורים עולים; קביעת איסור על רכישת אוטובוסים המונעים בדיזל עירוניים חדשים החל משנת 2025; קביעת דרישות סף לאוטובוסים ללא זיהום במכרזים להפעלת שירותי תחבורה ציבורית; תכנון ותקצוב של תכנית להקמת תשתיות טעינה לאוטובוסים בחניונים ובמסופים בהיקף כולל של 310 מיליון שקל.

 

אם המהלך יאושר במלואו, המעבר המלא לתחבורה ציבורית חשמלית יושלם בשנת 2035 – עשור לאחר האיסור על רכישת אוטובוסים מונעים בדיזל.

 

כחלק ממדיניות המשרד לעודד מעבר לכלי רכב נקיים, המשרד תמך עד היום בחברות תחבורה ציבורית ברכישת אוטובוסים חשמליים בהיקף של כ-27 מיליון שקל, שהובילו להפעלת כ-80 אוטובוסים חשמליים עירוניים בישראל. המשרד להגנת הסביבה מקיים בימים אלה מהלך תמיכה בחברות התחבורה הציבוריות בישראל ברכישת כ-200 אוטובוסים חשמליים בהיקף של 47 מיליון שקל.