כותרות אחרונות
Search

החברות "חלל-תקשורת" ו "yes" האריכו את ההתקשרות ביניהן לגבי הלוויין עמוס -7 בשנתיים נוספות.

דן זיצ'ק מנכ"ל "חלל-תקשורת"  – צילום: יח"צ "חלל – תקשורת"

 

 

החברות "חלל-תקשורת" ו "yes" האריכו את ההתקשרות ביניהן לגבי הלוויין עמוס 7 בשנתיים נוספות.  

העדכון להסכם עם "yes"  מוערך בתוספת של כ– 14 מיליון דולר כאשר צבר ההזמנות הכולל מ "yes" מסתכם בכ-100 מיליון דולר

במקביל דיווחה "חלל-תקשורת" על הארכת חוזה ההתקשרות עם חברת "אסיהסאט", בעלת הלוויין עמוס-7, בשנתיים נוספות, זאת תמורת סכום מופחת של כ- 14 מיליון דולר לשנה.

 

חברת "חלל-תקשורת", העוסקת באספקת שירותי תקשורת לוויינית באמצעות צי לווייני "עמוס", חתמה על הסכם להארכת תקופת ההתקשרות לאספקת שירותי תקשורת בנקודת השמיים 4°W וזאת באמצעות הלוויין עמוס-7 עם חברת די.בי.אס. שרותי לוויין – "yes" למשך שנתיים נוספות. הסכם ההארכה החדש מוערך בכ– 14 מיליון דולר כאשר צבר ההזמנות הכולל מ- "yes" מסתכם בכ-100 מיליון דולר.

 

בנוסף מדווחת החברה על הארכת ההתקשרות עם חברת "אסיהסאט", בעלת הלוויין עמוס-7 שמשרת את yes ולקוחות נוספים, בשנתיים נוספות וזאת תוך הפחתת דמי החכירה השנתיים מעלות של 22 מיליון דולר ל- 14 מיליון דולר.

 

במסגרת ההסכם תמשיך חברת "yes" לקבל שירותי תקשורת מחלל-תקשורת למשך כשנתיים נוספות, באמצעות 12 מקטעי חלל בלוויינים עמוס-3 ועמוס-7.  ל- "yes" הוקנתה אופציה להאריך את תקופת השימוש בלוויין עמוס-7 ב-6 חודשים נוספים, ככל ש- "yes" מימשה את האופציה ותום חיי עמוס-3 ארע קודם, מוקנית ל-"yes" אופציה נוספת להאריך את השימוש בלוויין עמוס-7 לתקופה שניה בת שישה חודשים. במידה ו- "yes" תממש את שתי האופציות המוקנות לה, יגדל הצבר בכ- 7 מיליון דולר נוספים.

 

החתימה על המשך ההתקשרות עם  "Yes" וההחלטה על המשך שימוש בשירותי התקשורת של חלל-תקשורת מנקודת השמיים 4°W ועל גבי לווייני עמוס, מהווה הבעת אמון בחברה, בשירות הניתן ובטכנולוגיה המתקדמת של החברה.

 

הסכם זה מצטרף לצבר עסקאות עליהן דיווחה "חלל-תקשורת" בתקופה האחרונה הכולל, בין השאר הארכת ההסכם עם ממשלת ישראל בסך של כ-38 מיליון דולר, הסכמים עם מפעיל תקשורת סלולארי באפריקה בסך של כ- 6 מיליון דולר ועוד…

 

החברה הודיעה לאחרונה על כוונת חברת "IG4" מהונגריה, אשר זכתה במכרז ממשלת הונגריה להקמת לוויין לאומי, לרכישת השליטה ב"חלל-תקשורת" לפי שווי חברה של למעלה מ-122 מיליון דולר.

 

דן זיצ'ק מנכ"ל "חלל-תקשורת"  – צילום: יח"צ "חלל – תקשורת"

 

דן זיצ'ק מנכ"ל "חלל-תקשורת" מציין: "החתימה על המשך ההתקשרות בשנתיים נוספות עם חברת "yes" , מאפשרת לה לקבל שירות מגובה על שני הלווינים במקביל. עסקה זו ממשיכה את המומנטום החיובי בתהליך הפיתוח המואץ של החברה ומשתלבת עם ההתפתחויות העסקיות המשמעותיות עליהן דיווחה לאחרונה ובהם, השקעה בחברתNuRAN Wireless  הקנדית והארכת הסכם ההתקשרות עם Magyar Telecom מקבוצת דויטשה טלקום לאספקת שירותי תקשורת באמצעות הלוויין עמוס-3 בהיקף של למעלה מ- 9 מיליון דולר.

 

אודות "חלל-תקשורת":

"חלל-תקשורת", הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, עוסקת באספקת שירותי תקשורת לוויינית ללקוחותיה, באמצעות הלוויינים עמוס-3 ועמוס-7 הממוקמים בנקודת שמים 4°W, עמוס-4 המוצב בנקודת שמים 65°E, והלוויין הדיגיטלי המתקדם עמוס-17 המוצב בנקודת שמים 17°E. לקוחות "חלל-תקשורת" כוללים, בין היתר, חברות המספקות טלוויזיה רב-ערוצית, ערוצי טלוויזיה, רשויות מדינה הנזקקות ללוויין תקשורת להעברת מידע לסוגיו, חברות העוסקות בהעברת מידע, טלפוניה ואינטרנט בפס-רחב וכן גופים העושים שימוש ברשתות VSAT. חלל-תקשורת מספקת שרותי תקשורת לוויינית ללקוחותיה ברחבי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה.