כותרות אחרונות
Search

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

 

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021 – מספר החברות הגבוה ביותר מאז 2011.

אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה, החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021.

* 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

 

 * כ-21.2 מיליארד שקל שולמו בשנת 2021 לעומת כ-10.9 מיליארד בשנת 2020 ולעומת 19.4 מיליארד שקל בשנת 2019- ערב פרוץ הקורונה

 

* תשואת הדיבידנד הסתכמה ב-2.2% לעומת 1.3% בשנת 2020

 

* תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת לבנקים (4.4%) שחזרו לחלק דיבידנדים גבוהים

 

* באדיבות: יובל צוק, יחידת המחקר

 

בשנת 2021 החברות הנסחרות בבורסה בתל אביב חזרו לחלק דיבידנדים, כאשר מספר החברות המחלקות עמד על  211 חברות – שיא מאז שנת 2011, אשר חילקו סך של כ- 21.2 מיליארד ₪, קרוב לכפול מהסך שחולק בשנת 2020.

 

בשנת 2020 ניכרה השפעתו השלילית של משבר הקורונה על חלוקת דיבידנדים ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסת ת"א. המשבר, אשר השפיע לרעה על עסקיהן ורווחיותן של חברות רבות בבורסת ת"א וגרם לחוסר ודאות בשוק ההון, גרם לחברות להעדיף לשמור את המזומנים בקופתן והביא לירידה חדה במספר המחלקות ובסכומי הדיבידנדים, כאשר 156 חברות שילמו לבעלי מניותיהם כ-10.9 מיליארד שקל.

 

עם זאת, בשנת 2021 – על אף שמשבר הקורונה עדיין בעיצומו –מספר החברות המחלקות דיבידנד זינק ל-211 וסך הדיבידנד זינק  ל-21.2 מיליארד שקל. נתונים אלו גבוהים מהשנים 2018 ו-2019, השנים שלפני התפרצות נגיף הקורונה, בהן חולקו 18.5 מיליארד שקל ו-19.4 מיליארד שקל, בהתאמה.

 

כ-58% מהדיבידנדים (כ-12.8 מיליארד שקל) שולמו לבעלי מניות מהציבור, והיתרה שולמה לבעלי העניין.

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות הסתכמה בשנת 2021 בכ-2.2% לעומת כ-1.3% בשנת 2020. על אף שסך הדיבידנד שחולק גבוה מזה שחולק בשנים 2018 ו-2019, תשואת הדיבידנד נמוכה מזו שנרשמה בשנים אלו (כ-2.6% בכל אחת מהשנים), עקב עלייה חדה שנרשמה בשווי שוק החברות (כפי שניתן לראות בלוח 1).

 

106 חברות מבין 387 החברות, שמניותיהן נסחרו בבורסה ברצף במהלך חמש השנים האחרונות, חילקו דיבידנד מדי שנה בכל אחת מהשנים (2017-2021).  

 

השנה בלט ענף הבנקים אשר חילק דיבידנדים גבוהים בסך מצטבר של כ-5.7 מיליארד שקל, רובו ע"י לאומי, פועלים ומזרחי טפחות.