כותרות אחרונות
Search

הוקמה ועדת היגוי לתכנון והארגון אירועי 100 שנים "לתנועה מכבי העולמית".

בתמונה מימין לשמאל: רואי הסינג מנכ״ל המכביה, בוזי הרצוג הנשיא הנבחר, אמיר פלד, יו״ר מכבי תנועה עולמית – צילום יח"צ

 

הוקמה ועדת היגוי לתכנון והארגון אירועי 100  שנים "לתנועה מכבי העולמית".

בועדת ההיגוי חברים : איל טיברגר- מנכ"ל "מכבי תנועה עולמית", אמיר גיסין- מ"מ מנכ"ל  רואי הסינג -מנכ"ל המכביה, אילנה בן נמר- עוזרת מנכ"ל, קרלוס טפיירו- סמנכ"ל התנועה, גליל יצחקי- רמ"ט המכביה, דנה ברגר- מנהלת דסק מדינות דוברות אנגלית ורותם חן- מנהלת השיווק של המכביה.

 

"תנועה מכבי העולמית" נוסדה ב- 31.08.21 במסגרת הקונגרס הציוני היהודי ה-12 שהיתקיים בקרלובי וארי.

 

רואי הסינג יו"ר ועדת ההיגוי: מטרת הוועדה לחשוף לציבור הרחב את הפעילות הענפה של מכבי תנועה העולמית ב-100 שעברה במסגרת אירועים רבים כולל פתיחת מוזיאון ספורט היהודי הראשון כפר מכביה.

 

מכבי תנועה עולמית מונה כיום כ-450,000 חברים פעילים ב-400 מועדונים ב-80 מדינות על פני 6 יבשות – זאת תנועה גדולה ביותר בתחום הספורט בעולם היהודי ובישראל.

 

בתמונה מימין לשמאל: רואי הסינג מנכ״ל המכביה, בוזי הרצוג הנשיא הנבחר, אמיר פלד, יו״ר מכבי תנועה עולמית – צילום יח"צ

 

במסגרת אירוע 100 שנים "למכבי תנועה עולמית" בסוף חודש אוגוסט התקיים מרוץ הלילה בירושלים בסימן חגיגות ה-100 לצד אירועי פתיחת שנת ה-100 במשכן הנשיא בכנסת ישראל ובכנס בהשתפות נציגי התנועה מכל רחבי העולם.

 

במסגרת האירועים הפתח גם מוזיאון הספורט הראשון בישראל בכפר מכביה ויתקיימו מפגשים של ראשי התנועה באירועי חינוך תרבות וספורט רבים.

 

שיא חגיגות ה- 100 יהיה עם פתיחת המכביה 21 קיץ 2022.

 

רואי הסינג יו"ר ועדת ההיגוי: מטרת הוועדה לחשוף לציבור הרחב את הפעילות הענפה של מכבי תנועה העולמית ב-100 שעברה במסגרת אירועים רבים כולל פתיחת מוזיאון ספורט היהודי הראשון כפר מכביה.