כותרות אחרונות
Search

קבוצת "שטראוס" מסכמת רבעון חזק עם הכנסות של כ- 2.3 מיליארד ש"ח.

 

 

קבוצת "שטראוס" מסכמת רבעון חזק עם הכנסות של כ- 2.3 מיליארד ש"ח.

שטראוס ממשיכה בצמיחה ומסכמת רבעון עם עליה בהכנסות בשטראוס ישראל, שטראוס מים ושטראוס קפה. בנוסף רושמת החברה רווח של כ- 52 מיליון ש"ח מפעילות הפודטק.

הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2021 עמד על כ- 204 מיליון ש"ח.

 עלייה של כ- 6.9% [1] במכירות קבוצת המזון הבינלאומית ברבעון השלישי.

 

קבוצת המזון הבינלאומית "שטראוס גרופ" מפרסמת הבוקר את דוחות הרבעון השלישי לשנת 2021 מהם עולה כי הקבוצה ממשיכה את תנופת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים כשהיא מדווחת על הכנסות של כ- 2.3 מיליארד ש"ח ברבעון, עלייה של כ- 6.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע מרוב פעילויות החברה: הפעילות של שטראוס בישראל, פעילות חברת המים וכן פעילות חברת הקפה הבינלאומית. חברה הסלטים סברה רושמת יציבות בהכנסות ברבעון.

 

גיורא בר-דעה מנכ"ל קבוצת "שטראוס" 

 

גיורא בר-דעה מנכ"ל קבוצת "שטראוס": "שטראוס ממשיכה במסע הצמיחה לצד התמודדות עם השפעת מגפת הקורונה על הכלכלה העולמית. השפעה זאת באה לידי ביטוי בין היתר בעליה גלובלית במחירי הסחורות, עלויות השינוע בעולם ותעריפי האנרגיה לתעשייה. הנהלת הקבוצה פועלת על מנת לשמור על החוסן והיציבות לצד השקעות שיבטיחו את התאמת החברה והמשך צמיחתה גם בעתיד. בהתאם לכך, מציגה קבוצת שטראוס צמיחה בעסקי הליבה לצד פירות ראשוניים מהשקעתה האסטרטגית בחדשנות ובתעשיית הפודטק שהשפיעו לטובה על רווחי החברה ברבעון זה. במקביל מבצעת הקבוצה השקעות בתחומי הקיימות ומשפרת באופן מתמיד את מדדי ה-ESG. כל אלו יחד מהווים את הרכיבים להמשך חוסנה וצמיחתה של הקבוצה בעתיד".

על אף העלייה בהכנסות, החברה מדווחת על יציבות ברווח הגולמי שהסתכם בכ- 828 מיליון ש"ח וירידה קלה ברווח התפעולי (לפני רווחי החממה) שהסתכם בכ- 248 מיליון ש"ח. השחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית נובעת ברובה מעליית מחירי חומרי גלם, בעיקר קפה ירוק וחלב וכן בשל עלייה בעלויות הייצור וההובלה בעולם בעקבות השפעת ממשבר הקורונה. בשורת הרווח מדווחת שטראוס על עלייה של כ- 20% ברווח התפעולי לכ- 300 מיליון ש"ח ושל כ- 28.1% ברווח הנקי לכ- 204 מיליון ש"ח. עלייה זו נובעת מרווח של כ- 52 מיליון ש"ח שרשמה החברה מפעילות הפודטק הנובע בעיקרו מסבב הגיוס המרשים של חברת אלף פארמס, מפתחת הבשר המתורבת. כמו כן, לחממה הצטרפה בשבועות האחרונים חברה חדשה המייצרת בשר דגים מתורבת. 

 

שטראוס ישראל ממשיכה בתהליך הצמיחה והגדלת נתח השוק ומסיימת את הרבעון עם עליה של כ- 2.4% במכירות לכ- 976 מיליון ש"ח. ברבעון השלישי רשם ענף המזון ירידה של כ- 3.6% כך שעל פי סטורנקס ששטראוס הגדילה את נתח השוק שלה בכ- 0.4 נקודות לכ- 12.3%. החברה השיקה במהלך הרבעון את קטגוריית הארוחות הקפואות (דלישס), אתNot milk  שמביא חדשנות בקטגורית החלב הצמחי ומבוסס שיבולת שועל ואת סדרת החטיפים החריפים במיוחד של דוריטוס וצ'יטוס. החברה שיפרה את הרווחיות התפעולית בעקבות עלייה במכירות וחיסכון בהוצאות התפעוליות. העלייה במכירות נובעת בעיקר מקטגוריית מוצרי החלב והחלב הצמחי וכן מקטגוריית החטיפים המלוחים. תחום הסלטים שומר על יציבות ואילו תחום הממתקים רושם ירידה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בין היתר בגלל עיתוי חגי תשרי שחלו השנה בספטמבר.

 

פעילות הקפה התאפיינה ברבעון זה בעליית מחירי הקפה הירוק בעולם בשיעורים גבוהים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בין היתר בשל אירוע כפור שפגע במטעי הקפה במדינות שונות בברזיל. בשל עלייה זו, התעדכנו מחירי הקפה לצרכן בפעילות הקפה בברזיל (Tres Coracoes). בנוסף רשמה החברה בברזיל עליה בכמות הנמכרת ובסך הכל היא מדווחת על עלייה של כ- 37.1% במכירות במטבע מקומי. עם זאת נרשמה שחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית. בישראל רשמה חברת הקפה ירידה של כ-1.7% במכירות עקב עיתוי[2]חגי תשרי. במהלך הרבעון השיקה חברת הקפה את קפסולות האלומיניום החדשות וכן קפה טורקי בטעמי שוק. פעילות הקפה במזרח אירופה התאפיינה ביציבות עם ירידה קלה במכירות ברוסיה ואוקראינה. במהלך הרבעון השלישי ובמהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 2021, הועלו מחירים באוקראינה, רומניה, סרביה ופולין.

 

שטראוס מים ממשיכה את מסע הצמיחה והשיפור ומציגה עלייה של כ- 4.9% במכירות שהסתכמו בכ-192 מיליון ש"ח. החברה שהשיקה ברבעון האחרון את בר המים החדש האדג', מדווחת על גידול במספר הלקוחות ובמספר המכשירים החדשים הנמכרים. הפעילות בסין, שם עדיין מתמודדים עם מגפת הקורונה צמחה ברבעון השלישי בכ- 8.9%.

 

חברת סברה שחווה אתגרים בפעילותה בעקבות השפעת מגפת הקורונה מדווחת על התאוששות במכירות וצמיחה מתונה של כ- 1.3% ברבעון השלישי במטבע מקומי לכ-97 מיליון דולר וגידול בנתח השוק לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת החברה רושמת שחיקה של כ- 26% ברווח התפעולי בשל עליית מחירי חומרי גלם, עלויות הייצור וההובלה.

 

[1] צמיחה אורגנית בנטרול מטבע

 

הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.