כותרות אחרונות
Search

נוכח התפרצות נגיף הקורונה בישראל, חברת "HOT" נערכת לשימוש מוגבר ברשת האינטרנט בתקופה הקרובה.

צילום חופשי: רד אלטמן • פרייבורג / דויטשלנד undefined

 

חברת "HOT"  נערכת לשימוש מוגבר ברשת האינטרנט בתקופה הקרובה.

נוכח התפרצות נגיף הקורונה בישראל, המלצות משרד הבריאות בנושא העבודה מהבית וסגירת בתי הספר ומוסדות אקדמיים. 

בימים האחרונים ישנו גידול ניכר בשימוש בתעבורת האינטרנט וצפויה עליה נוספת.

 

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל ולנוכח התרחבות מספר השוהים בבידוד בישראל וההנחיות החדשות של משרד הבריאות, חברת HOT נערכת לשימוש מוגבר ברשת האינטרנט בתקופה הקרובה.

 

מבדיקה שערכה החברה, בימים האחרונים חל גידול של כ-10% בשימושי האינטרנט ואתמול אף נמדד גידול שיא של כ-17%. בעקבות ההנחיה של משרד החינוך, אנו צופים להמשיך לראות גידול ניכר בצריכת האינטרנט. כמו כן, לאור המלצות של משרד הבריאות לאפשר לעובדים לעבוד מהבית, ישנו גידול משמעותי של 15% בפניות של חברות עסקיות המבקשות להגדיל את רוחבי הפס לעובדיהם. יש לציין כי צפויים להיות שינויים נוספים וכי אנו רואים כבר דרישה גדולה יותר לתוכן טלוויזיוני עם עלייה של כ-23% בהזמנות ב-VOD  ועלייה של 45% בדרישה לתכני ילדים.HOT  תעדכן בימים הקרובים על הרחבת תכניות ייעודיות לילדים לתקופת הבידוד.

 

החברה פתחה אתמול מוקד ייעודי למבודדים אשר נותן מענה לשוהים בבידוד עם הדרכה מפורטת על טיפול בתקלות ובקשות שירות. עד כה, התקבלו מאות פניות בנושאי תפעול והדרכה על מוצרי החברה.