כותרות אחרונות
Search

למפקח על הבנקים הוגשה תלונה בגין התנהלות בנק פועלים.

 

 

 למפקח על הבנקים עם העתק לנגיד בנק ישראל, הוגשה תלונה בגין התנהלות בנק פועלים.

נושא תלונה: בנק הפועלים מעקב סכום של 4 מיליון ₪ בגין צ'קים נמסרו ע"י בעלי החשבון לצד ג'.

תגובת בנק הפועלים: "הבנק דוחה מכל וכל את טענותיו של מר אבני. מעבר לכך, אין זה ראוי לנהל הליך משפטי דרך אמצעי התקשורת."

 

איש העסקים שמואל אבני לשעבר הבעלים של רשת "אפרודיטה" ,הגיש בימים אלו תלונה נגד בנק הפועלים למפקח על הבנקים מר יאיר אבידן עם העתק לנגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון בגין העובדה שבנק הפועלים מעכב סכום של 4 מיליון ₪ על צ'קים שנמסרו על ידו לצד ג'.

 

מדובר בחשבון בנק של רשת "אפרודיטה" לשעבר הנמצא ביתרות זכות, כאשר אין כל התחייבות מחשבון זה כלפי הבנק.

 

הבנק הודיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוא מעכב סכום של 4 מיליון ₪ בגין שיקים שנמסרו ע"י בעלי החשבון , לצד ג, גורלם של שיקים אלו (טרם הוכרע) ויוכרע בבית המשפט. בשלב זה בית המשפט הכריע שתופקד ערובה בגין שיקים אלו בגובה  20,000 ₪ כפי שהופקד בקופת בית המשפט. 

 

לדברי אבני: "גם החוק וגם בית המשפט קבע  שזכאותו של הבנק להיפרע מאותם שיקים, מסורה להכרעתם של בתי המשפט שידונו בהתנגדויות שיוגשו לביצוע שטרות, ….. "

 

ולמרות החוק המפורש ולמרות שטרם הוכרעה זכאותו של הבנק בשיקים אלו ,הבנק הכריע (גם כרשות מחוקקת וגם כרשות מבצעת) שמדובר בהתחייבות בחשבון בגובה מלוא השיקים שידונו בהתנגדויות בבתי המשפט, ולמרות זאת הבנק הודיע שהוא: "רשאי לעכבם תחת ידו עד למילוי התחייבויות (בעלי החשבון) לבנק במלואן" וזה בעוד לא קמה כל התחייבות שהוכרעה.

 

לטענתו של מר אבני  בנק הפועלים הפך באופן כוחני לרשות מחוקקת רשות שופטת ורשות מבצעת ומעכב כספים במיליוני ₪ מחשבון רשת "אפרודיטה" לשעבר המתנהל אצלו בזכות וללא כל חוב או התחייבות של בעלי החשבון כלפי הבנק.