כותרות אחרונות
Search

חלל תקשורת מדווחת על המשך מגמת צמיחה בהכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021

עמוס 17 – צילום: יח"צ "חלל תקשורת"

 

"חלל-תקשורת" מדווחת על המשך מגמת צמיחה בהכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021.
יתרת המזומנים נותרה חזקה והסתכמה בכ-110 מיליון דולר.

 

תל-אביב, 23 בנובמבר 2021 חלל-תקשורת (TASE: SCC), ספקית התקשורת הלווייני ומפעילת צי הלוויינים "עמוס", פרסמה היום דוחות רבעון לרבעון השלישי לשנת 2021 ובו היא מציגה צמיחה בהכנסות ביחס ל- 20 הרבעונים האחרונים.

 

השיפור נובע מהמשך מימוש פעילות עסקית ממוקדת המכוונת אסטרטגית לפלחי שוק באפריקה וכוללים חברות סלולר וטלקום, לצד תחילת יישום השינוי לחברת שירות הכוללת גם שירותים נלווים, לצד התקשורת הלוויינית.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ- 23.6 מיליון דולר וה-EBITDA הסתכם בכ- 16.7 מיליון דולר. מדובר המשך מגמת צמיחה  בהכנסות ביחס ל- 20 הרבעונים האחרונים.

 

הכנסות הלוויין המתקדם עמוס-17, אשר החל בשרות מסחרי בסוף 2019, גדלו בכ- 66% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ויתרת המזומנים של החברה נותרה חזקה והסתכמה בכ- 110 מיליון דולר.

 

החברה דיווחה לפני מספר ימים כי לקוח המספק שירותי תקשורת באפריקה באמצעות הלוויין עמוס-7, האריך את תקופת ההתקשרות בשלוש שנים נוספות עם הכנסות רב-שנתיות צפויות בסך של כ- 3.6 מיליון דולר.

 

דן זיצ'יק מנכ"ל חלל תקשורת – צילום: יח"צ "חלל תקשורת"

 

חלל-תקשורת – סיכום תוצאות כספיות לרבעון שלישי 2021

חלל-תקשורת רשמה עלייה של כ-7% בהכנסות, שהסתכמו בכ- 23.6 מיליון דולר ברבעון שלישי 2021, לעומת הכנסות של כ- 22.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהכנסות בתחום פעילות 17°E.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ- 6.9 מיליון דולר, לעומת כ- 4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ואילו הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ- 4.2 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של כ- 1.9 ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 2.3 מיליוני דולר, לעומת הפסד של כ- 6.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה רשמה ברבעון עליה ב- EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות), שהסתכם בכ- 16.7 מיליון דולר, לעומת כ- 15.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב- EBITDA נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.

 

יתרת המזומנים ליום 31 בספטמבר 2021 הסתכמה בכ- 110 מיליון דולר.

 

צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 331 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 בנקודת שמים 17°E מסתכם בכ- 45 מיליון דולר.

 

עמוס 17 – צילום: יח"צ "חלל תקשורת"

 

אודות חלל-תקשורת:

חלל-תקשורת, ספקית תקשורת לוויינים, הינה הבעלים של צי לווייני עמוס, הכולל את הלוויין הדיגיטלי רחב הפס (HTS) המתקדם עמוס-17, אשר מרחיב את רשת פריסתה של החברה לאפריקה, המזרח התיכון ואסיה. חלל תקשורת, אשר נוסדה ב- 1992, ביססה עם השנים את מעמדה כחדשנית בתחומה, כמספקת קישור לווייני, טכנולוגיות אופטימיזציה לרשת וכשותפה אסטרטגית לצרכי לקוחותיה, הפועלת להתאים פתרונות מדויקים לצרכיהם הספציפיים ולטובת צמיחה עסקית. החברה מספקת כיסוי נרחב ואמין על אפריקה, אסיה, אירופה והמזרח התיכון.

 

צי הלוויינים "עמוס", הנמצא בבעלות החברה, ממוקם בנקודות שמיים אסטרטגיות ומעניק לחלל-תקשורת כיסוי רחב ואמין על אפריקה, אסיה, אירופה, המזרח התיכון וחלקים מארה״ב. באמצעות הלוויינים עמוס 3 ועמוס 7, הממוקמים במשותף ב-4° מערב, עמוס 4 הממוקם ב-65° מזרח ועמוס 17 ממוקם ב-°17 מזרח, יחד עם מערך תחנות קרקעיות (Teleports) בכל איזורי הכיסוי, מציעה החברה פתרונות הכוללים, בין השאר, שירותים מנוהלים ומקצועיים, פתרונות Turn-Key, Cellular Backhaul, פתרונות Trunking כמו גם שירותי לוויין לשידור, נתונים ופס רחב. בין לקוחות החברה נמנים ספקי אינטרנט, מפעילי טלקום ומפעילים סלולריים, מפעילי שידורי טלויזיה (DTH / OTT), אינטגרטורים ברשת וסוכנויות ממשלתיות, לצרכים אזרחיים וביטחוניים.

 

למידע נוסף אודות חלל-תקשורת, בקרו בכתובת אתר החברה:

www.amos-spacecom.com