כותרות אחרונות
Search

דיווח על מהות התקלה באסדת לוויתן מיום 31.5.2020

 

דיווח על מהות התקלה באסדת לוויתן מיום 31.5.2020

 

ביום ראשון, 31.5.2020, אירעה תקלה באסדת לוויתן, בעקבותיה הופעל הלפיד לשריפת  הגז הטבעי ששוחרר בעת התקלה למניעת  זיהום אוויר.  התקלה אירעה במהלך בחינת מתקן טורבו אקספנדר, שנועד להגדיל את כושר הפקת הגז הטבעי באסדה. 

 

לצורך בחינת מערכת הטורבו אקספנדר, מועבר הגז הטבעי בצנרת נפרדת מהצנרת בה עבר  טרם ההרצה. לצורך תחילת הזרמת הגז הטבעי למתקן יש לסגור ברז ראשון בצנרת ולפתוח ברז שני בצנרת המוליכה הגז הטבעי לתוך מתקן  הטורבו אקספנדר. התקלה ארעה כיון שהברז אשר היה צריך להיפתח לצורך הזרמת הגז הטבעי לתוך הטורבו אקספנדר, לא נפתח, כך שהגז הטבעי נותר כלוא. 

 

כאשר זיהה מפעיל פעולות ההרצה כי שני הברזים סגורים, החליט לפתוח מחדש את הברז הראשון.  הברז נפתח במהירות גבוהה מהמותר עד ל- 40% פתיחה, פעולה שגרמה לנפילת לחץ מהירה במיכל הממוקם לפניו וכפעולת שרשרת, גרם הלחץ הנמוך להפעלת חיישן שסגר אוטומטית את מקטע הצנרת בה בוצעה פעולת ההרצה.

 

הגז ששוחרר נשלח ללפיד לשריפה, במהלך בעירת הלפיד האסדה המשיכה לעבוד כרגיל, דרך שני  צינורת אחרים. 

המשרד בוחן את נהלי העבודה של החברה בדגש על נהלי העבודה של הרצת מתקן הטורבו אקספנדר. 

במהלך כל האירוע לא הייתה השפעה על איכות האוויר באסדה ובחוף.

 

כזכור לאור ריבוי התקלות בהרצת מתקן הטורבו אקספנדר, הודיע הממונה על ענייני הנפט בתחילת השבוע לחברת נובל אנרג'י כי חל עליהם איסור להתקדם עם הרצת/בדיקת/בחינת המתקן, לא בגז טבעי ולא בחנקן. רק לאחר בחינה מעמיקה שיבצע המשרד יחד עם חברת ייעוץ הנדסית, יוחלט על אופן המשך פעילות הרצת המתקן.